Falkland Islands

SG.Nr. 43 / 000 731

Použitá známka. Velmi dobrá kvalita.

Vaše cena: 12,00 Kč

SG.Nr. 43 aw / 000 732

Použitá známka  se vzácnou polohou průsvitky. Luxusní kus. Vzácná položka.

Vaše cena: 2 500,00 Kč

SG.Nr. 43 / 000 703

Nepoužitá známka se stopou po nálepce. Dobrá kvalita.

Vaše cena: 45,00 Kč

SG.Nr. 8 / 000 704

Nepoužitá známka bez lepu, jinak dobrá kvalita.

Vaše cena: 220,00 Kč

SG.Nr. 44 / 000 705

Nepoužitá známka s nálepkou. Velmi dobrá kvalita.

Vaše cena: 140,00 Kč

SG.Nr. 30 / 000 706

Nepoužitá známka bez lepu, jinak velmi dobrá kvalita.

Vaše cena: 90,00 Kč

SG.Nr. 60 / 000 707

Nepoužitá známka s nálepkou a drobnými vadami lepu. Celkově dobrá kvalita.

Vaše cena: 20,00 Kč

SG.Nr. 65 / 000 708

Nepoužitá známka s nálepkou. Velmi dobrá kvalita.

Vaše cena: 320,00 Kč

SG.Nr. 70 / 000 709

Nepoužitá známka se silnější nálepkou. Dobrá kvalita.

Vaše cena: 10,00 Kč

SG.Nr. 122 / 000 710

Nepoužitá známka ze série. Velmi dobrá kvalita.

Vaše cena: 250,00 Kč

SG.Nr. 186 / 000 711

Nepoužitá jednotlivá známka. Větší nálepka. Dobrá kvalita.

Vaše cena: 8,00 Kč

SG.Nr. 164-165 / 000 712

Kompletní nepoužitá série s nálepkou. Dobrá kvalita.

Vaše cena: 8,00 Kč